Khách hàng CƠ QUAN Hướng Hiệp >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Hướng Hiệp, H. Đa Krông, T. Quảng Trị

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Hướng Hiệp, H. Đa Krông, T. Quảng TrịĐịa chỉ
1UBND xã Hướng HiệpPVV3+VXF, Hướng Hiệp, Đa Krông, Quảng Trị
2Trường Tiểu học số 1 Hướng HiệpPVV3+FV2, Đường Hồ Chí Minh, Hướng Hiệp, Đa Krông, Quảng Trị
3Trường Thcs Hướng HiệpPVQ3+6M8, QL9, Hướng Hiệp, Đa Krông, Quảng Trị
4Trung tâm y tế xã hướng hiệpPVV3+FFC, Đường Hồ Chí Minh, Hướng Hiệp, Đa Krông, Quảng Trị