Khách hàng CƠ QUAN Hải Thượng >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Hải Thượng, H. Hải Lăng, T. Quảng Trị

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Hải Thượng, H. Hải Lăng, T. Quảng TrịĐịa chỉ
1UBND xã Hải PhúP6F4+76P, QL1A, Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị
2UBND Xã Hải ThượngP6J5+4F3, Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị
3Trạm Y tế xã Hải ThượngP6G7+8V8, Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị