Khách hàng CƠ QUAN Đông Lương >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Đông Lương, Tp. Đông Hà, T. Quảng Trị

DANH SÁCH CƠ QUAN Phường Đông Lương, Tp. Đông Hà, T. Quảng TrịĐịa chỉ
1UBND phường Đông LươngR42G+J8Q, Phương Đông lương Khu phố Vĩnh phường Đường, Nguyễn Hoàng, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị
2Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị262 Hùng Vương, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị
3Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị60 Đại Cồ Việt, Phường Đông Lương, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị 520000
4Sở Công Thương Tỉnh Quảng Trị313 Hùng Vương, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị
5Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị266 Hùng Vương, Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
6Trạm Biến Áp 110 Kw Đông HàKhóm 1, Phường Đông Lương, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị
7Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Trị270 Hùng Vương, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị