Khách hàng CƠ QUAN Phường 1 >> YẾN SÀO HÀO GIA ở Phường 1

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Phường 1, Tp. Đông Hà, T. Quảng Trị

UBND thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị, Ubnd Phường Đông Giang, Thành Ủy Đông Hà, Ban Chỉ Huy Quân Sự Thành Phố Đông Hà, Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Ủy Quảng Trị, Ủy ban nhân dân phường 1, Phường 1, Công An Phường 1, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam - Tỉnh Quảng Trị, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị, UBND Tỉnh Quảng Trị - Ban Quản Lý Khu Kinh Tế, Hội Đông Y Tỉnh Quảng Trị - Trung Tâm Y Dược Học Cổ Truyền, Ban Bảo Vệ Chăm Sóc Sức Khỏe Cán Bộ Tỉnh, Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Khải Hoàn, Trạm Y Tế Phường 1, Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Thẩm Mỹ Trương Kiều Xuân, Chi Cục Văn Thư - Lưu Trữ Tỉnh Quảng Trị, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị Cơ Sở 2, Hội Bảo Vệ Người Khuyết Tật Và Trẻ Em Tỉnh Quảng Trị, Sở Thông Tin Truyền Thông Quảng Tri, Công Đoàn Viên Chức Tỉnh Quảng Trị, Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà, Hội Nông Dân Việt Nam Tỉnh Quảng Trị, Sở Y tế Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, Công Ty Cấp Thoát Nước Quảng Trị, Công ty TNHH MTV du lịch Cửa Long,

 

UBND thành phố Đông Hà

Địa chỉ: 1 Huyền Trân Công Chúa, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

UBND tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: Số 45 Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3852 501
UBND tỉnh Quảng Trị

Ubnd Phường Đông Giang

Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Thành Ủy Đông Hà

Địa chỉ: 2 Lê Quý Đôn, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Ban Chỉ Huy Quân Sự Thành Phố Đông Hà

Địa chỉ: 26 Lê Quý Đôn, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Đông Hà

Địa chỉ: 85 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3851 550

Tỉnh Ủy Quảng Trị

Địa chỉ: 30 Hùng Vương, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3852 520
Tỉnh Ủy Quảng Trị

Ủy ban nhân dân phường 1

Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Phường 1

Địa chỉ: Phường 1, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Công An Phường 1

Địa chỉ: 12 Hai Bà Trưng, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 36 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3854 079

Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam - Tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 10 Nguyễn Huệ, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3636 999

UBND Tỉnh Quảng Trị - Ban Quản Lý Khu Kinh Tế

Địa chỉ: 91 Lê Duẩn, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3859 713

Hội Đông Y Tỉnh Quảng Trị - Trung Tâm Y Dược Học Cổ Truyền

Địa chỉ: 27 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3852 768

Ban Bảo Vệ Chăm Sóc Sức Khỏe Cán Bộ Tỉnh

Địa chỉ: 38, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3852 427

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Khải Hoàn

Địa chỉ: 27 Lê Quý Đôn, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Trạm Y Tế Phường 1

Địa chỉ: 153 Nguyễn Trãi, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3858 114
Trạm Y Tế Phường 1

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Thẩm Mỹ Trương Kiều Xuân

Địa chỉ: Số 10, Hùng Vương, Phường 1, Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3575 575

Chi Cục Văn Thư - Lưu Trữ Tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 72 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 093 248 06 96

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 40 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3852 127

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị Cơ Sở 2

Địa chỉ: 7 Lê Quý Đôn, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3856 075

Hội Bảo Vệ Người Khuyết Tật Và Trẻ Em Tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 30 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3561 277

Sở Thông Tin Truyền Thông Quảng Tri

Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3554 715
Sở Thông Tin Truyền Thông Quảng Tri

Công Đoàn Viên Chức Tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 39, Hùng Vương, Phường 1, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3551 650

Ban QLDA ĐT&XD TP Đông Hà

Địa chỉ: 02 Đinh Công Tráng, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 091 348 52 18

Hội Nông Dân Việt Nam Tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 15, Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Triệu ái, Triệu Phong, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3854 271

Sở Y tế Quảng Trị

Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3852 583
Sở Y tế Quảng Trị

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Địa chỉ: 136 QL9, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Công Ty Cấp Thoát Nước Quảng Trị

Địa chỉ: 2, Nguyễn Trãi, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3854 975

Công ty TNHH MTV du lịch Cửa Long

Địa chỉ: R37Q+VRF, Võ Thị Sáu, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Place data