Khách hàng CƠ QUAN Hải Lăng >> YẾN SÀO HÀO GIA ở Hải Lăng

DANH SÁCH CƠ QUAN: H. Hải Lăng, T. Quảng Trị

UBND huyện Hải Lăng, Huyện ủy Hải Lăng, Công An Huyện Hải Lăng, Tòa Án Nhân Dân Huyện Hải Lăng, Phòng Y Tế Huyện Hải Lăng, Siêu thị Điện Máy Xanh Hải Lăng, UBND xã Hải Lâm, Toà Án Nhân Dân Huyện Hải Lăng, UBND xã Hải Dương, UBND Xã Hải Hòa, Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Hải lăng, Trạm Y Tế xã Triệu Trung, Bênh viện Đa khoa huyện Hải Lăng, Trung Tâm Y Tế Thị Trấn Hải Lăng, Trạm Y Tế Xã Hải Quế, Trạm y tế xã Hải Vĩnh, Trạm y tế xã Hải Dương, Trạm y tế xã Hải Phú,

 

UBND huyện Hải Lăng

Địa chỉ: M6RV+MQ6, Hùng Vương, TT. Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3828 344
UBND huyện Hải Lăng

Huyện ủy Hải Lăng

Địa chỉ: M7Q2+4H2, TT. Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3873 288

Công An Huyện Hải Lăng

Địa chỉ: M6RW+Q3V, Hùng Vương, TT. Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị
Điện thoại:

Tòa Án Nhân Dân Huyện Hải Lăng

Địa chỉ: Hải Lăng, Quảng Trị
Điện thoại:

Phòng Y Tế Huyện Hải Lăng

Địa chỉ: M6QV+WCG, QL1A, TT. Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3670 054

Siêu thị Điện Máy Xanh Hải Lăng

Địa chỉ: 75 Hùng Vương, TT. Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị 48000
Điện thoại: 1800 1061
Siêu thị Điện Máy Xanh Hải Lăng

UBND xã Hải Lâm

Địa chỉ: M6RR+GH3, QL1A, TT. Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị
Điện thoại:

Toà Án Nhân Dân Huyện Hải Lăng

Địa chỉ: Số 12 Trần Phú, TT. Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị
Điện thoại:

UBND xã Hải Dương

Địa chỉ: P8GP+F39, Diên Khánh, Hải Lăng, Quảng Trị
Điện thoại: 0365 003 938
UBND xã Hải Dương

UBND Xã Hải Hòa

Địa chỉ: M8FJ+RJ7, An Thơ, Hải Lăng, Quảng Trị
Điện thoại:

Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Hải lăng

Địa chỉ: 41 Trần Phú, TT. Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị
Điện thoại:

Trạm Y Tế xã Triệu Trung

Địa chỉ: Q67V+994, TL68, Triệu Trung, Hải Lăng, Quảng Trị
Điện thoại: 091 798 80 10
Trạm Y Tế xã Triệu Trung

Bênh viện Đa khoa huyện Hải Lăng

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, TT. Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị
Điện thoại:

Trung Tâm Y Tế Thị Trấn Hải Lăng

Địa chỉ: 67 Hùng Vương, TT. Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3873 708

Trạm Y Tế Xã Hải Quế

Địa chỉ: P8X5+8QP, Hội Yên, Hải Lăng, Quảng Trị
Điện thoại: 097 411 78 75

Trạm y tế xã Hải Vĩnh

Địa chỉ: P7XC+726, Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị
Điện thoại: 091 782 14 56
Trạm y tế xã Hải Vĩnh

Trạm y tế xã Hải Dương

Địa chỉ: P8FQ+6R9, Unnamed Road, Hải Lăng, Quảng Trị
Điện thoại:

Trạm y tế xã Hải Phú

Địa chỉ: P5CX+788, Thôn, Phú Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị
Điện thoại: 097 525 32 07
Trạm y tế xã Hải Phú

Place data