Khách hàng CƠ QUAN Đông Thanh >> YẾN SÀO HÀO GIA ở Đông Thanh

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Đông Thanh, Tp. Đông Hà, T. Quảng Trị

UBND phường Đông Thanh, Uỷ Ban Nhân Dân Phường Đông Thanh, Đông Thanh, Tổ Chức Rà Phá Vật Liệu Nổ CPI/UXB, Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Thị Xã Đông Hà, BHXH Tỉnh Quảng trị 86 Hoàng Diệu,

 

UBND phường Đông Thanh

Địa chỉ: R3FG+49G, Đông Thanh, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Uỷ Ban Nhân Dân Phường Đông Thanh

Địa chỉ: R3JR+8J2, Đông Thanh, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Đông Thanh

Địa chỉ: Đông Thanh, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Tổ Chức Rà Phá Vật Liệu Nổ CPI/UXB

Địa chỉ: Khu Phố 8, Phường 5, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Đông Thanh, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3857 719

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Thị Xã Đông Hà

Địa chỉ: 12, Phạm Ngũ Lão, Phường Đông Thanh, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Đông Thanh, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3852 980

BHXH Tỉnh Quảng trị 86 Hoàng Diệu

Địa chỉ: R3JQ+MHQ, Đông Thanh, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Place data