Khách hàng CƠ QUAN Đông Lương >> YẾN SÀO HÀO GIA ở Đông Lương

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Đông Lương, Tp. Đông Hà, T. Quảng Trị

UBND phường Đông Lương, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị, Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị, Sở Công Thương Tỉnh Quảng Trị, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, Trạm Biến Áp 110 Kw Đông Hà, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Trị,

 

UBND phường Đông Lương

Địa chỉ: R42G+J8Q, Phương Đông lương Khu phố Vĩnh phường Đường, Nguyễn Hoàng, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 262 Hùng Vương, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 60 Đại Cồ Việt, Phường Đông Lương, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị 520000
Điện thoại: 0233 3536 599
Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị

Sở Công Thương Tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 313 Hùng Vương, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3852 514

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 266 Hùng Vương, Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3852 209
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Trạm Biến Áp 110 Kw Đông Hà

Địa chỉ: Khóm 1, Phường Đông Lương, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3852 429

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 270 Hùng Vương, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Place data