Khách hàng CƠ QUAN Đông Lễ >> YẾN SÀO HÀO GIA ở Đông Lễ

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Đông Lễ, Tp. Đông Hà, T. Quảng Trị

Ubnd Phường Đông Lễ, Trung Tâm Y Tế Thành Phố Đông Hà, Bệnh viên Đa Khoa TP Đông Hà, Trung tâm giám định pháp y, Bộ Quốc Phòng Công Ty Hương Giang,

 

Ubnd Phường Đông Lễ

Địa chỉ: R477+QMJ, Nguyễn Biểu, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3511 688
Ubnd Phường Đông Lễ

Trung Tâm Y Tế Thành Phố Đông Hà

Địa chỉ: 83 Lê Lợi, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Bệnh viên Đa Khoa TP Đông Hà

Địa chỉ: 83 Lê Lợi, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3852 583
Bệnh viên Đa Khoa TP Đông Hà

Trung tâm giám định pháp y

Địa chỉ: R465+6W7, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Bộ Quốc Phòng Công Ty Hương Giang

Địa chỉ: 280 Lê Duẩn, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3553 966

Place data