Khách hàng CƠ QUAN Đông Hà >> YẾN SÀO HÀO GIA ở Đông Hà

DANH SÁCH CƠ QUAN: Tp. Đông Hà, T. Quảng Trị

HĐND tỉnh Quảng Trị, UBND xã Cam Thủy, Cam Thủy, Cầu Nghĩa Hy, Triệu Thuận, Triệu Đại, Huyện ủy huyện Đức Huệ, Thanh Tra Tỉnh Quảng Trị, Bệnh viện Mắt Quảng Trị, Phòng Khám 245, DA LIỄU THẨM MỸ ĐÔNG HÀ, Công ty vận chuyển 115 quảng trị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Quảng Trị, Sở Tài Chính, Chi Cục Biển, Hải Đảo Và Khí Tượng Thủy Văn, Trường Trẻ Em Khuyết Tật Tỉnh Quảng Trị, Chi cục thuế TP Đông Hà, Trung tâm phục vụ đối ngoại, Công ty Cổ phần du lịch Cồn Cỏ, Cục thuế tỉnh Quảng Trị, SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ,

 

HĐND tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 245 Hùng Vương, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 2210 560
HĐND tỉnh Quảng Trị

UBND xã Cam Thủy

Địa chỉ: R2GJ+H52, Cam Thủy, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Cam Thủy

Địa chỉ: Cam Thủy, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Cầu Nghĩa Hy

Địa chỉ: AH16, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Triệu Thuận

Địa chỉ: Triệu Thuận, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Triệu Đại

Địa chỉ: Triệu Đại, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Huyện ủy huyện Đức Huệ

Địa chỉ: 10°5332.1"N 106°1821., 9, tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Thanh Tra Tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 239 Hùng Vương, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Bệnh viện Mắt Quảng Trị

Địa chỉ: 309 Hùng Vương, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3557 955
Bệnh viện Mắt Quảng Trị

Phòng Khám 245

Địa chỉ: 245 Hùng Vương, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 098 377 92 45
Phòng Khám 245

DA LIỄU THẨM MỸ ĐÔNG HÀ

Địa chỉ: 89 Huỳnh Thúc Kháng, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 098 540 63 57
DA LIỄU THẨM MỸ ĐÔNG HÀ

Công ty vận chuyển 115 quảng trị

Địa chỉ: 122 Lý Thường Kiệt, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 094 403 21 15
Công ty vận chuyển 115 quảng trị

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: Q4M7+JXH, Lại Phước, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3563 683
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Quảng Trị

Địa chỉ: R438+F7H, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Sở Tài Chính

Địa chỉ: 250 Hùng Vương, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3852 130
Sở Tài Chính

Chi Cục Biển, Hải Đảo Và Khí Tượng Thủy Văn

Địa chỉ: R36M+HCH, Khu Nhà Nghỉ Khe Mây, Khu Phố 7, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3567 225

Trường Trẻ Em Khuyết Tật Tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: Q3W3+GCF, Khu Phố 7, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3851 622

Chi cục thuế TP Đông Hà

Địa chỉ: 02 Phạm Văn Đồng, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3852 465
Chi cục thuế TP Đông Hà

Trung tâm phục vụ đối ngoại

Địa chỉ: 185 Lý Thường Kiệt, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Công ty Cổ phần du lịch Cồn Cỏ

Địa chỉ: 615 Lê Duẩn, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 091 571 20 18

Cục thuế tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 260 Hùng Vương, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3825 864
Cục thuế tỉnh Quảng Trị

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: 204 Hùng Vương, P, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3550 382
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ

Place data