Khách hàng CƠ QUAN Phường 3 >> YẾN SÀO HÀO GIA ở Phường 3

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Phường 3, Tp. Đông Hà, T. Quảng Trị

phường 3, UBND phường 3, Chợ Phường 3, Công An Phường 3 Đông Hà, Bệnh Xá 20A, Bộ Quốc Phòng Trường Cao Đẳng Nghề Số 23, Hội Khoa Học Kỹ Thuật Bảo Vệ Rừng Và Đa Dạng Sinh Học Tỉnh Quảng Trị,

 

phường 3

Địa chỉ: phường 3, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

UBND phường 3

Địa chỉ: R3CP+RFP, Phường 3, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Chợ Phường 3

Địa chỉ: R39P+QRJ, Phường 3, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại:

Công An Phường 3 Đông Hà

Địa chỉ: R38J+PWF, QL9, Phường 3, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3852 621

Bệnh Xá 20A

Địa chỉ: R36P+4XX, Lương Khánh Thiện, Phường 3, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3895 048

Bộ Quốc Phòng Trường Cao Đẳng Nghề Số 23

Địa chỉ: Km3, QL9, Phường 3, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3520 079

Hội Khoa Học Kỹ Thuật Bảo Vệ Rừng Và Đa Dạng Sinh Học Tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 39, Trần Hưng Đạo, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Phường 3, Quảng Trị
Điện thoại: 0233 3857 870

Place data